T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KIRMIZI KOD

Güncelleme Tarihi: 24/09/2018

AMAÇ: Hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemektir.
KAPSAM: Herhangi bir yangın tehlikesi halinde yapılacak faaliyetleri kapsar.
TANIMLAR:
Kırmızı Kod: Hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur. Hastanemizde 0 Kırmızı Kod” numarası olarak tanımlanmıştır.
Kırmızı Kod Sorumlu Ekibi: Hastane yöneticisi(Başhekim),İdari ve Mali Hizmetler müdürü,Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,Kalite Yönetim Direktörü,KırmızıKod Sorumlu Ekibi
 Kırmızı Kod Sorumlu Ekibi;
- Kırmızı Kod uygulamalarının etkinliğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlar,
- Kırmızı Kod ile ilgili eğitim ve tatbikatların organizasyonunu yapar
- Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlar
Mesai İçi Kırmızı Kod Müdahale Ekibi: Başhekim Yardımcısı,Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Birimi sor,İdari ve Mali hiz.Müdür Yardımcısı,Olay Yeri İlgili Birim Sorumlusu,Teknik Servis Personeli,Acil Durum Ve Afet Sorumlusu,Santral Görevlisi
Mesai Dışı Kırmızı Kod Müdahale Ekibi:Nöbetçi Gözetmen,Nöbetçi Uzman Hekim,Nöbetçi İdari Memur,Nöbetçi Teknik servis çalışanı,Nöbetçi güvenlik görevlisi,Nöbetçi Santral görevlisi
SORUMLULAR:
- Kırmızı Kod Müdahale Ekibi
- Kırmızı Kod Sorumlu Ekibi
- Hastane Acil Durum Ekibi
- Hastane Yönetimi
-Santral ve Tüm çalışanlar
UYGULAMA:
Yangını İlk Gören Personel Tarafından Yapılacaklar
1-Telaşa kapılıp paniklemeyiniz.
2-Yangını ilk gören 4444’Ü  arayarak KIRMIZI KOD yangın haberini duyurur ve yangın uyarı butonuna basar.
3-Yangın yerinin adresi en kısa ve doğru şekilde bildirilir.
4-Yangın cinsi ve boyutu bildirilir (bina, araç, baca vb.)
5-Santral tüm hastaneye yangın yerini tam olarak bildirerek “DİKKAT KIRMIZI KOD’’anonsu ile duyurur.
6-Yangın başlangıç yangını ise yangın söndürücü tüpler ile müdahale ediniz,
7-Yangının olduğu odanın kapısını ve yangınla sizin aranızdaki diğer tüm kapıları kapatınız.
8-Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapıya dokunulmamalıdır.
9-Dumanın hızla yayılmasını önlemek için havalandırma sistemi kapatılmalıdır.
10-Elektrik ve oksijen vanaları kapatılmalı, tehlikeli maddeler bölümden uzaklaştırılmalıdır.
11-Tehlikenin geliştiği alandaki hastaları başka bir alana tahliye ediniz. Bunu yaparken asansörlerin ve merdivenlerin kullanılmasını engelleyiniz. Acil çıkış kapılarını kullanınız.
12-Hastaların kendi başlarına hareket etmesi engellenmeli, personel eşliğinde çıkarılacakları ve panik yapmamaları konusunda uyarılmalıdır.
13-Eğer hasta katında bir yangın oluşur ve hasta, hasta yakınları ve personel kattan kaçamayacak durumda olurlarsa, yardım gelene kadar beklenmesi için yangına en uzak olan, yola cepheli (itfaiyenin almasına daha uygun) hasta odasına gidilecek ve bu odaların kapıları duman geçirmeyecek biçimde kapatılacaktır. (Kapı Altına ıslak çarşaf konulması)
14-Binadan çıkış olanaksızsa, yatak altlarına dolaplara saklanılmamalı, pencereden dışarıdakilerle iletişim kurulmaya çalışılmalıdır,
15- Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve sürünerek hareket edilmeli, ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır,
16- İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanınız,
17- Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız,
18- Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz,
19-Yasam fonksiyonları tıbbi cihazlarla sağlanan hastaların yaşam bulgularının devamı için gereken tıbbi tekniklerinin kullanılmasını sağlayınız.
Santral Tarafından Yapılacaklar
1-Santral görevlisi,Güvenlik amiri ile koordineli olarak itfaiyeyi(112) arar.
2-Yangının yerini en kısa zamanda ve doğru şekilde bildiriniz,
3-Yangının cinsini (katı, sıvı, gaz), binanın hangi bölümünde başladığını, boyutunu bildiriniz.
4-Anons sistemi ile tüm hastaneye yangının yerini belirterek DİKKAT KIRMIZI  KOD anonsu veriniz.
5- KIRMIZI  KOD  anonsunu itfaiye gelinceye kadar devam ettiriniz.
6-İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında onların çalışmalarını zorlaştıracak müdahalelerden kaçının.
7-HAP acil durum ekibine haber veriniz.
8-Muhtemel tahliyeyi göz önünde bulundurarak 112’ ye haber veriniz.

Güvenlik Tarafından Yapılacaklar
1- Kırmızı Kod anonsunu aldıktan sonra güvenlik giriş çıkışlarda güvenliği sağladıktan sonra, yangının geliştiği alana hasta ve hasta yakınlarının girişini engellemek için gider.
2-Yol ve bahçe trafiği kontrol altına alınacak, otoparklar boşaltılacak, itfaiye yolu ve ambulans yollarının açık tutulması sağlanacaktır. Güvenliğin yeterli olmadığı durumda diğer personellerden de (bilgi işlem, temizlik) yardım istenecektir. Personeller bu talebe uymak zorundadır.
3-Tüm ana kapılar açılacak itfaiyenin ve ambulansların girişini engelleyecek herhangi bir olaya mahal verilmeyecektir. Araçların çekilmesi için gerekli olursa çekicilerden yardım istenecektir.
4-Yangının geliştiği alanda bekleyen vatandaşların paniklemeden bina dışına alınmasını sağlayacaklardır.
 Kırmızı Kod Anonsunu Duyan Personel Tarafından Yapılacaklar
1-Acil durum ekibi veya yangın ekibinde görevli personel en yakınında bulunan yangın söndürme cihazları veya yangın hortum dolabını kullanarak olay yerine gidecektir. Yangın müdahale edebileceğiniz bir aşamadaysa kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmadan söndürme çalışması yapın.
2-Tüm servis ve polikliniklerde görevli tahliye ve yangın sorumluları tahliyenin gerçekleşeceğini düşünerek tahliye triajlarını yapacak, gerekli tedbirleri alacaklardır. Yangının geliştiği alana yardım etmek için tahliye gerçekleştirmeyecek her servis en az 2 personelini, polikliniklerden ise tahliye sorumluları tarafından görevlendirilecek personel gönderilecektir.
3-Tahliye kat sorumluları tahliye hazırlığına girerek polikliniklerde vatandaşların ve servislerden hastaların tahliyesini sağlamak üzere hazırlıklarını göreceklerdir.
4-Tahliye esnasında hastane tahliye planı uygulanacaktır.
Yangın alarmında binamız akıllı bina olduğu için 3dk. dumana duyarlı sensör devreye girer.Daha sonra otomatik yangın alarmı anons şeklinde devrede olur.