T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

PEMBE KOD

Güncelleme Tarihi: 24/09/2018

AMAÇ: Yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek/çocuk güvenliğini sağlamak.

KAPSAM: :  Hastanede yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamakla ilgili hizmetlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.
SORUMLULAR: Pembe Kod ekibi ve Sorumluları,  Tüm çalışanlar 

UYGULAMA:
Hastanede tedavi için bulunan  bebek ve çocuk kaçırma olayı gerçekleştiğinde veya şüpheli bir durum meydana geldiğinde herhangi bir dahili telofondan 0  tuşlanır. Arayan kişi santrale olay yerini bildirerek PEMBE KOD anonsu ister. Santraldeki görevli üç defa anons eder. 
Örnek:   DİKKAT Pembe Kod Doğum Servisi
Anons duyulduğunda ekip 3 dakika içerisinde olay yerine intikal eder. Güvenlik Şefi  olay yerine intikal ederken telsizle güvenlik ekibine haber verip, tüm giriş kapısı ve tüm çıkışları  kontrol altına aldırır. Ekip olay yerinden kaçırılan bebek kimliği ve şüpheli kişiler hakkında bilgi toplar ve arama çalışmaları başlatılır. 
Hastane Müdürü Yardımcısı: Ekibi koordine eder. Durumu güvenlik güçlerine ve hastane yönetimine bildirir. Güvenlik şefi ile birlikte kamera kayıtlarını inceler.
Sosyolog: olay yerine intikal ettikten sonra gerekli bilgileri alıp kaçırılan bebeği bulabilmek için hastane içinde arama için çalışmalar yapar. 
Çocuk Servis Sorumlusu: Kaçırılma riski olan bebekleri takip ederek gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar, kaçırılma olayı olduğunda arama çalışmalarına katılır. 
Teknik servis  görevlisi : Güvenlik görevlileri  tarafından tesbit edilen kilit altına alınması gereken yerlerin kontrolünü yapar ve olay sırasında çıkabilecek teknik sorunlarla ilgilenir.
                  SONUÇ:
Olay sonlandığında, pembe kod ekibinden güvenlik şefi  tarafında pembe kod olay bildirim formu  doldurularak kalite birimine teslim edilir. Herhangi bir sorun yaşanmaması için Pembe Kod sorumluları tarafından her dönem tatbikat yapılır ve Kalite Birimi tarafından kaydı tutulur. Bildirimlerin aylık analizleri yapılır ve  çıkan sorunlarda, kalite birimi ve hasta güvenliği komitesi tarafından  düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır. Hastanemizde gerekli önlemlerin alınması için yapılan çalışmalar aşağıdadır. 
1. Doğum yapan anneye ve bebeğe aynı renk bileklik takılır. Annenin bilgilerinin bulunduğu barkot,  bileklik üzerine yapıştırılır.
2.. Annenin sağ başparmak izi alınır. Bebeğin ayak ve topuk izi alınır. 
3.Bu kayıtlar hasta dosyasında muhafaza edilir. 
4.  24 saat   kamera sisteminin kurulması caydırıcılık adına güzel bir düzenlemedir.
5.Büyük çantalarla hastaneye gelen hasta ve yakınları çıkışta güvenlik tarafından kontrol edilir. 
6.Özellikle anne ve baba ayrı olan ve kaçırılabilme ihtimali düşünülen bebek ve çocuklar hemşire bankına yakın odalara alınır ve hemşireler tarafından daha fazla dikkat edilir.
7. Yakını olmayan hastanın ihtiyaçlarının karşılanması için mutlaka bir kişi görevlendirilir. 
8. Kapıdaki güvenlik görevlisi tarafından bebek güvenliği açısından kucağında bebek/çocukla çıkış yapanlarda taburculuk epikrizi kontrol edilerek ve gerektiğinde ilgili servis hemşiresi aranarak teyit edilir.
9. Tüm personeller  Pembe kod  hakkında eğitim verilir. 

                  ***Mesai dışında;   Başkan Müdür Yardımcısı yerine Nöbetçi Memur,  Sosyolog yerine  Gözetmen Hemşire, Güvenlik şefi yerine nöbetçi güvenlik görevlisi,  nöbetçi çocuk servisi hemşiresi  pembe kod ekibinin görevini üstlenmektedir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ