T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

BEYAZ KOD

Güncelleme Tarihi: 24/09/2018

AMAÇ:  Çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasıdır. 
KAPSAM: Bu talimat hastanede Çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına   karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması çalışmalarının tümünü kapsar.

SORUMLULAR: Beyaz  Kod ekibi ve Sorumluları,  Tüm çalışanlar 
                                      
UYGULAMALAR 
1.  Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisi veya bahçesinde çalışanların başına gelebilecek olası bir fiziksel-sözel-psikolojik şiddet  ya da taciz durumlarında, hastanemizin 0 nolu telefon hattı aranır. Arayan kişi santrale olay yerini belirterek BEYAZ KOD anonsu ister.
2. Santraldeki kişi en az 3 defa beyaz kod anonsu verir.
  Örnek: DİKKAT Beyaz Kod Dahiliye Servisi
3.Olaya Beyaz Kod Ekibi gelene kadar varsa  en yakın güvenlik görevlisi müdahale eder.
4. Hastane müdür yardımcısı ekibi koordine eder
5.Güvenlik şefi anonsu duyduğunda telsizle tüm bina giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldırır. Ekip  olay yerine en geç 3 dk içerisinde intikal eder. Olaya sebebiyet veren şahıs veya şahıslar olay yerinden uzaklaştırılır. Şüpheli olay yerinde değilse görgü tanıklarından eşgali belirlenerek  güvenlik şefi tarafından  telsizle personellerine  bildirir. Güvenlik Görevlilerinin yetkisini aşan durumlarda Hastane Polisine veya jandarmasına  haber verilir.
6. Güvenlik Şefi, beyaz kod bildirim formunu eksiksiz  doldurur ve gerektiğinde şiddete uğrayan kişinin   psikologla  iletişimini sağlar. Bildirim formunu Çalışan Güvenliği birimi ve kalite birimine teslim eder.  Sorumlu  Müdür yardımcısı (mesai saati dışında nöbetçi memur)tarafından yasal işlemlerin başlatılması için sorumlu başhekim yardımcısı(mesai saati dışında nöbetçi uzman hekim) bilgilendirilir.
SONUÇ:   Herhangi bir sorun yaşanmaması için Beyaz Kod sorumluları tarafından her dönem tatbikat yapılır ve Kalite Birimi tarafından kaydı tutulur. Bildirimlerin aylık analizleri yapılır ve  çıkan sorunlarda, kalite birimi ve çalışan güvenliği komitesi tarafından  düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır. 
113 ihbar hattı: kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarını izlemek üzere kurulmuştur. böyle bir olay gerçekleştiğinde kurum yöneticileri tarafından derhal “113” numaralı telefonla beyaz kod birimine bildirim yapılması gerekmektedir. eş zamanlı olarak olayın; ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi gereklidir. şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından “113” numaralı telefona doğrudan da bildirim yapılabilecektir. Beyaz kod olayı gerçekleştiğinde Çalışan Güvenliği Birimi  tarafından  www.beyazkod.saglik.gov.tr internet adresinden bildirim formları kısmına girilerek, bildirim formu 1 ve bildirim formu 2 doldurulur.