T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

RASİME SEVGİ CENAN-GENEL CERRRAHİ UZMANI

Güncelleme Tarihi: 30/10/2019

İsim-Soyisim                                       : Rasime Sevgi Cenan

Görevi                                                 : Genel Cerrahi Uzmanı

Doğum Yeri                                         : Ankara

Medeni Durumu                                 : Bekar

Doğum Tarihi                                      : 05.04.1986

Tıp Eğitimi (yer-tarih)                         :Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010)

Uzmanlık Eğitimi (yer-tarih)                : Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlığı (2016)

Görev Yeri

Unvanı

Tarih

Marmara Üniversitesi

Asistan Doktor(Aile Hekimliği)

2011-2011

Başkent Üniversitesi

Asistan Doktor(Genel Cerrahi)

2011-2016

Başkent Üniversitesi

Araştırma Görevlisi(Tıbbi Biyoloji)

2018-2019

Midyat Devlet Hastanesi

Uzman Doktor (Genel Cerrahi)

2019-..

Yabancı Dil

 • Almanca
 • İngilizce

Tez Konusu:

 • Beden Kitle İndeksinin Böbrek Nakli Sonuçları Üzerine Etkisi

Katıldığı Eğitimler:

 • Fıtık Derneği Kasık Fıtığı Kursu – İzmir, Ekim 2019
 • Türk Cerrahi Derneği Kadavra Tiroid ve Meme Cerrahisi Kursu – Ankara, Eylül 2019
 • Türk Cerrahi Derneği Tıbbi Cihaz ve Teknik Dosya Değerlendirme Kursu- Ankara, Kasım 2018
 • Türk Cerrahi Derneği Vasküler Cerrahi Kursu, Ankara, Mayıs 2017
 • Türk Cerrahi Derneği Cerrahide Zor Yara Yönetimi Kursu, Antalya, Nisan 2014

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Ekstraselüler Matriksin Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri, Rasime Sevgi CENAN, Ekin ERGİN, Yahya EKİCİ, Fatma Belgin ATAÇ, Türkiye Klinikleri Literatür Eczacılık Bilimleri, 7;3 ,Kasım 2018

Bildiriler:

 • İnsizyonel Herni Riskini Belirlemede Matriks Metalloproteinazların Rolü, Rasime Sevgi Cenan, 7. Ulusal Fıtık Kongresi, Ekim 2019
 • Barsak Mikrobiyotası Modülasyonunun İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Tedavisindeki Rolü, Rasime Sevgi Cenan, 2. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Haziran 2019
 • Bioethical Perspectives On Donation After Circulatory Determination Of Death(DCDD), Rasime Sevgi Cenan, 2nd International Congress on HealthLaw, Aralık 2018
 • Healthvivor, A Personal Medical Assistant, Erlangen  Friedrich-Alexander Üniversitesi , Temmuz 2018
 • Clinical and Oncological Outcomes after Anterior Resection for Colorectal Cancer, Turkish Surgical Association General Surgery Congress, Nisan 2014

Uzmanlık Branşında Özel İlgili Alanları:

 • Fıtık Cerrahisi,
 • Meme Cerrahisi