T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

MAVİ KOD

Güncelleme Tarihi: 24/09/2018

MAVİ KOD SORUMLULARININ  ASGARİ GÖREV TANIMI

-Mavi Kod sisteminin kurularak düzenli işleyişini sağlamak 
-Mavi Kod prosedürünü hazırlayarak tüm personele gerekli eğitimin verilmesi
- Her vardiya için Mavi Kod Ekibi ve yedek ekibin oluşturulması
-Her yılda en az iki defa mavi kod tatbikatını yaparak aksaklıkların kontrolü ve kayıt altına alınması  

MAVİ KOD EKİBİNİN ASGARİ GÖREV TANIMI

-Sorumlu Acil yada Nöbetçi Uzman Hekim  ekibe başkanlık yapar ve koordinasyonu sağlar. Tıbbi müdehaleyi yapar.CPR başlatır.
-Anestezi Teknisyeni, CPR desteği sağlar. Mavi Kod Acil çantasından sorumludur. Servisler hariç Acil Çantasını olay yerine taşır. Olay Bildirim formunu eksiksiz doldurmaktan sorumludur. 
-İlgili  bölüm hemşiresi, Mavi Kod ekibine katılır.  Olay yerinde Acil arabası ve defibrilatörü  hazır bulundurur. 
-İlgili bölüm  Güvenlik personeli  olay yerinin güvenliği ve asayişinden sorumludur. Poliklinik katı mavi kod durumlarında sedyeyi hazır bulundurur.
-İlgili  bölüm temizlik personeli  sedye  ve malzeme getirme,  hasta transfer  görevini üstlenir.
1. AMAÇ:

Cardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM:

Bu prosedür kalp ve solunumu duran hastaların yaşama döndürülme hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR:

Öncelikle mavi kod müdahale ekibi, hastanın servis doktoru, hemşiresi ve tüm personel sorumludur.

4. TANIMLAR:

Mavi kod: Acil durumlarda Mavi Kod ekibine hızla haber verilmesini sağlayan, ekibin olay yerine en kısa zamanda ulaşmasına yardımcı olan, erken uyarı ve yönlendirme sistemidir. Mavi Kod durumu: doktor, hemşire ve anestezi teknisyeninden oluşan özel donanımlı Mavi Kod müdahale ekibine anons sistemiyle iletilir. Poliklinikte veya hastane içerisinde yaşanan olaylarda; vakayı ilk gören sağlık personeli tarafından Mavi Kod alarmı verilir ve ekip gelene kadar temel yaşam desteği müdahalesi yapılır.

6. UYGULAMA:


  6.1
. Mavi Kod ekibi mesai içi ve mesai sonrası olarak yedekleriyle birlikte kesintisiz 24 saat hizmet verir.

   6.2. Mavi Kod alarmı; (24 saat) günün herhangi bir saatinde, hastanenin herhangi bir bölgesinde Mavi Kod alarmı verilmesini gerektirecek bir olay geldiğinde; o bölgede bulunan sağlık çalışanı tarafından verilir ve hemen temel yaşam desteğine başlanır.

6.3. Yanlışlıkla mavi kod verilmesi durumunda tekrar çağrı merkezi aranarak iptal edilmesi sağlanır. 

6.4.Mavi Kod uygulaması mesai saati içinde Yoğun Bakım Servisinde uygulanmayacaktır.

6.5.CPR'a ihtiyacı olduğuna karar verilen kişinin (hasta, hasta yakını ve hastane çalışanı) bulunduğu yere en yakın telefondan hastane santralinin 0 nolu acil hattı aranır. Arayan kişi santrale olay yerini belirterek MAVİ KOD anonsu ister.

                   Santraldeki kişi en az 3 defa mavi kod anonsu verir.

Örnek:DİKKAT Mavi kod Dahiliye Servisi

              6.6.Mavi kod ekibi  3 dakika içerisinde olay yerine ulaşmalıdır.

6.7. Vaka Klinikte ise;

  • Servis hemşiresi Defibrilatör ve Acil Müdahale Çantasını; Mavi Kod Ekibi ulaşıncaya kadar hazırlar, ilk müdahaleye başlar, gelen mavi kod ekibine hasta hakkında bilgi verir ve müdahale boyunca ekibe yardım eder. Ayrıca hastanın doktoruna da haber verir

    6.8. Vaka Klinik Dışında ise ( Poliklinikler, Görüntüleme Ünitesi, Mescid, Hastane bahçesi, İdari birimler, danışma, laboratuar, yemekhane, çamaşırhane, teknik servis, mutfak, terzihane, sığınak, ambar depoları vb.);

  • Mavi Kod Ekibinde; Defibrilatör ve Acil Müdahale Çantası  anestezi teknisyeni tarafından olay yerine  getirilir.
  • Hastanın transferi için gerekli sedye acil servis hasta taşıma personeli tarafından olay yerine getirilir.

     6.9. Mavi Kod müdahale ekibinde bulunan doktor olay yerine geldiğinde ekip liderliğini devralır ve uygulama ekip lideri tarafından belirlenir. Resüsitasyon başarılı ise hastanın Yoğun Bakım Servisine alınmasına eşlik eder.

    6.10. Ekipteki Anestezi Teknisyeni hastayı entübe ederek güvenli hava yolunu açar ve devamlılığını sağlar.

    6.11. Ekipdeki acil servis hemşiresi/sağlık memuru doktor direktifinde gerekli uygulama ve müdahaleyi yapar.

6.12. İlgili birim hemşiresi müdahale boyunca doktor direktifi doğrultusunda ekibe yardım eder.

  6.13.Güvenlik Elemanı ekibin rahat müdahale edebilmesini sağlamak için mavi kod uygulama alanındaki güvenliği sağlar.

            6.14.Hasta başka bir üniteye transfer edilecekse servis doktorunca ayarlama yapılır.

6.15.Hasta eksitus olmuşsa ilgili bölüm hemşireleri tarafından gerekli işlemleri yapılır.

6.16.Mavi Kod Formu vakanın kimlik bilgileri, tanısı, çağrı saati, mavi kod ekibinin olay yerine geliş saati, müdahaleye başlama ve bitiş saatleri, yapılan işlemler, kullanılan tıbbi ve sarf malzemeleri ve sonuç açık, kısaltmalar kullanılmadan anlaşır bir dille anestezi teknisyeni tarafından üç nüsha doldurularak ekibin tüm üyeleri tarafından imza altına alınır.

6.17.Bir nüshası kalite birimine 24 saat içinde teslim edilir (mavi kod olayı hafta sonu olmuşsa haftanın ilk iş günü form kalite birimine teslim edilir), bir nüshası İlgili Birimde ve bir nüshası da hasta dosyasında saklanır.

   6.18.Müdahale sonunda kullanılan malzemelerin kontrolü ve temizliği müdahale eden ekip ve ilgili birim hemşiresi tarafından yapılarak eksilen malzeme tamamlanır.

6.19.Kullanılan malzemenin temizliği, servislerde kullanılan araç gerecin temizliği talimatınagöre yapılır.

6.20 Mavi kod ekibi ve servis sorumluları tarafında acil müdahale ekipmanı düzenli olarak her gün ve kullanım sonrasında kontrol edilir. Malzemenin eksiksiz, temiz ve çalışır olması sağlanır.