T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Bölüm Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 24/09/2018

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
GÖREV  YETKİ VE SORUMLULUKLARI   
Bağlı Olduğu Birim :Hastane Başhekimliği
Görev Adı :Bölüm Kalite Sorumlusu
Amiri     :Kalite Yönetim Direktörü
Üst Amiri   :Başhekim Yardımcısı
Görev Devri  :Yönetim tarafından görevlendirilen diğer personel

Bölüm Kalite Sorumluları:Bölümler;
Hizmetin verildiği ve Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanacağı uygulama alanlarıdır. Hizmetin verildiği bölümlerde Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanmasından sorumlu kişiler de bölüm kalite sorumlularıdır. Görevlerinin önemi gereğince bölüm kalite sorumluları, nitelikli kişiler arasından seçilerek üst yönetim tarafından görevlendirilirler.

Bölüm Kalite Sorumlularının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları: 
Bölümleriyle ilgili SKS’ yi uygulamak, uygulamalar hakkında KYB’ ne bilgi vermek,
Bölümüne gönderilen SKS yazılı düzenlemelerinin, bütün bölüm çalışanlarına ulaştırılmasını sağlamak,
Yazılı düzenlemelerin uygun ortamlarda (elektronik ortam veya dosya, klasör vb.) bölüm çalışanlarının ulaşabileceği şekilde saklanmasını sağlamak,
Üst yönetim ve bölüm yöneticileri ile birlikte SKS kapsamında bölüm hedeflerini belirlemek,
Bölüm hedeflerine ilişkin analiz yaparak Kalite Yönetim Birimine rapor vermek, 
Bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmek,
HKS ve çalışmaları hakkında bölüm çalışanlarına bilgi vermek,
Bölümünde hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını bizzat denetlemek,
HKS kapsamındaki raporlama ve bildirimlerin (Güvenlik Raporlama Sistemi, kalite indikatörleri bildirimleri vb.) düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
SKS öz değerlendirmelerinde KYD ile birlikte hareket etmek,
Hastane yönetimi ile hedefler ve öz değerlendirme sonuçlarının tartışılacağı, değerlendirme toplantısına katılmak.

 Çalışma Usul ve Esasları:
      Bölüm kalite sorumluları SKS çerçevesinde,   Kalite Yönetim Birimi ve KYD ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.  Her bölüm kalite sorumlusu çalışmaları ile ilgili düzenli olarak kayıt tutar. Değerlendirme raporlarının bir örneğini Kalite Yönetim Birimi ’ne gönderir.
    REFERANS ve YASAL DAYANAK: Sağlıkta Kalite Standartları Hastane