T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Vizyon-Misyon-Kalite Politikası

Güncelleme Tarihi: 12/06/2019


MİSYONUMUZ

Engelişmiş teknoloji imkanlarını hastalarımızın hizmetine sunan, hizmet sürecinde zorlaştırmadan kolaylaştıran, etik ilkelerden ödün vermeksizin tüm çalışanlarımız ve yönetim kadromuzla birlikte sağlıklı çalışma yaşamı koşullarında, hasta güvenliği ve hasta memnuniyeti odaklı uluslararası kalite standartlarında hizmette etkinlik, süreklilik, zamanlılık anlayışı ile çalışan ve hasta memnuniyetini esas alarak hizmet sunmaktadır.

VİZYONUMUZ

Hastanemizin kuruluş amacına uygun olarak, mükemmeliyet odaklı, hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyetinin artırılmasını hedefleyen sürekli ve süratli iyileştirilebilir hizmet sunan, yüksek motivasyon ve ekip ruhu içerisinde yeniliklerin    ve teknolojinin talep edildiği, öncü ve örnek uygulamalarla fark yaratan ‘’Güvenli’’ ve “Örnek” bir sağlık kurumu olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sağlıkta Kalite Standartlarına  uygun, sağlık hizmetlerinde  sürekli kalite geliştirme ve hasta güvenliğinde öncü uygulamaların benimsendiği sağlık hizmetlerinde mükemmellik merkezi olmak. Süreçlerden kaynaklanan hataların bilincinde olarak sistemi sürekli gözden geçirmek  ve insanlardan kaynaklanan hataları azaltmaya yönelik çalışmalara önem vererek, eğitimlerle desteklemek. Hastalarımızın beklenti ve memnuniyetine odaklı kalite bilinci daima önceliğimiz olmak. Misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda, uluslararası standartlarda hizmet veren, hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde sağlayan, kanıta dayalı verilerle sürekli iyileştirmeler yapan, öğrenen organizasyon ve güvenilir sağlık hizmeti sunan bir kurum olmaktır