T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Midyat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ABDURRAHMAN AYRAL- K.B.B UZMANI

Güncelleme Tarihi: 17/09/2018

Adı Soyadı: Abdurrahman AYRAL

Doğum Tarihi: 06. 03. 1986

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Fırat Üniversitesi

2006-2012

Tıpta Uzmanlık

Kulak Burun Boğaz

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2013-2017

 

 

 

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:Subklinik hipotiroidi  hastalarının  işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesi.

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mahfuz TURAN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.

Batman 1 Nolu Toplum Sağlık Merkezi

2012-2013

Arş. Gör. Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

2013-2017

Uzman Dr.

Midyat Devlet Hastanesi

2017-

 

 

 

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
  • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Yabancı Dil Sınavı:

İngilizce

 

ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.  N. Bozan, M.Alpaycı, M. Aslan, H. Cankaya,  A.F. Kıroglu, M. Turan, A. Ayral, E.Senkoy, S. Ilter : ''Mean platelet volume, red cell distribution width,platelet-to-lymphocyte and neutrophil-to-lymphocyte ratiosin patients with ankylosing spondylitis and their relationships with high-frequency hearing thresholds'' European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck 31 March 2016 0937-4477 (Print)1434-4726 (Online)

   A2.  M. Turan, R. Ucler, MF Garca,  Z Kurdoglu,  H. Cankaya,  A. Ayral,  N. Bozan,  A. F. Kıroglu,  M. Kurdoglu, ''The Relationship Between Hearing Thresholds and Hyperandrogenism in Polycystic Ovary Syndrome'', Medical  Science Monitor, 2016; 22: 4380-4385 Published: 2016.11.15

    A3. G. Bademci, F. B. Cengiz, J. Foster II, D. Duman, L. Sennaroglu, O. Diaz-Horta,

T. Atik, T. Kirazli, L. Olgun, H. Alper, I. Menendez, I. Loclar, G. Sennaroglu, S. Tokgoz-

Yilmaz, S. Guo, Y. Olgun, N. Mahdieh, M. Bonyadi, N. Bozan, A. Ayral, F. Ozkinay,

M. Yildirim-Baylan, S. H. Blanton & M. Tekin : ''Variations in Multiple Syndromic

Deafness Genes Mimic Nonsyndromic Hearing Loss'' Scientific Reports | 6:31622 | DOI: 10.1038/srep31622 Published: 26 August 2016

      A4:Düzenli U, Bozan N, Ayral A, Yalınkılıç A, Kıroğlu AF. ‘‘A honey bee can threat ear: Sudden sensorineural hearing loss’’. American  Journal Emergency  Medicine, Aug 2 2017.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1:

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

D1:Bozan N, Fidan B, Tiren Ö, Arslan A, Kundi P, Özkan H,
Ayral A, Ağırbaş S, Arslan H, Batur A, Turan M,
Kıroğlu AF. ‘‘Kronik Süpüratif Otitis Media Hastalarında Radyolojik
ve Cerrahi Bulguların Karşılaştırılması ’’ Klinik Çalışması, Van Tıp Dergisi
24(4): 293-297, (2017)

D2:Beyhan YE, Yılmaz H, Taş-Cengiz Z, Ayral A. ‘‘A case of aural myiasis caused by Wohlfahrtia magnifca in a child in Turkey’’ Olgu sunumu. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi,74(4): 347 – 350. (2017)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 

E1. Yalınkılıç A, Erdem MZ, Erdağ Ö, Tendoğan M, Kundi P, Ayral A. Sinonazal Lenfoma: olgu sunumu 10. Türk Rinoloji Kongresi Antalya, 22-25 Mayıs 2014.

 

E2. Bozan N, Kıroğlu AF, Turan M, Ayral A, Yalınkılıç A  Gradenigo Sendromu:olgu sunumu 37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 28 Ekim-1 kasım 2015

E3. Yalınkılıç A, Ayral A, Turan M, Garça MF, Çankaya H.  Sfenokoanal polip: Nadir olgu 37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 28 Ekim-1 kasım 2015

E4.Ayral A, Turan M, Yalınkılıç A, Garça MF, Tendoğan M, Çankaya H.  Predispozan faktör olmaksızın aural miyazis: Nadir olgu 37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 28 Ekim-1 kasım 2015

E5.  Özkan H, Turan M, Çankaya H, Garça MF,  Bozan N, Ayral A, Kıroğlu AF. ‘‘Boyunda aksesuar tragal kartilaj’’ Nadir olgu 37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 28 Ekim-1 kasım (2015).

E6: Aslan M, Bozan N, Alpaycı M, Cankaya H, Kıroglu AF, Turan M, Ayral A, Senkoy E, İlter S,‘‘Mean platelet volume red cell distribution with platelet-to-lymphocyte and neutrophil-to-lymphocyte ratiosin patients with ankylosing spondylitis and their relationship with high-frequence hearing threshold’’ 16 th RhinocampMeeting Proceedings, Bodrum, 25-28 May (2016)

E7: Düzenli U, Bozan N, Ayral A, Yalınkılıç A, Kıroğlu AF: '' Arı sokması geç dönem reaksiyonu: Ani işitme kaybı'' 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster Bildirisi, Antalya, 26-30 Ekim 2016.

E8: Düzenli U, Bozan N, Ayral A: ''Parotis bezinde kitle: Tularemi'', 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster Bildiri, Antalya, 26-30 Ekim 2016.

E9: Düzenli U, Bozan N, Bademci G, Çetin M, Ayral A, Kıroğlu AF, Tekin M, ‘‘Genetic Analysis Of The Families With Sensorineural Hearing Loss’’ Sözlü Sunum, 11 th Asia Pasific Symposium on Cochlear Implant and Sciences  APSCI İzmir- Turkey, 2017.

 

E10: Turan M, Ayral A, Üçler R, Bozan N, Düzenli U, Kıroğlu AF, ‘‘Subklinik Hipotiroidi Hastalarında Prestin’in İşitme Fonksiyonları Üzerine Etkisi’’ Sözel Sunum, 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Kongre Kitabı, SB-037, Antalya, 8-12 Kasım 2017.

 

E11: Ayral A, Düzenli U, Yalınkılıç A, Bozan N, Turan M,‘‘Solunum Sıkıntısı Yapan Sublingual Duplikasyon Kisti’’ Olgu Sunumu 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 8-12 Kasım 2017.

E12: Düzenli U, Ayral A, Yalınkılıç A, Bozan N, Kıroğlu AF, ‘‘ Nadir Bir Olgu: Nazal Dorsum da Pleomorfik Adenom’’, 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Kongre Kitabı, EP-125, Antalya, 8-12 Kasım 2017.

F. Diğer yayınlar:

 

 

 

G. Uluslararası bilimsel faaliyetler:'

 

H. Ulusal bilimsel faaliyetler:

TIPTA UZMANLIK TEZ ÖZETİ

Ayral A. “Subklinik Hipotiroidi Hastalarının İşitme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi”

Tiroid hormonları, vücutta biyolojik olaylar üzerine direkt veya indirekt yolla etki ederek birçok organın ve metabolizmanın düzenlenmesinde önemli rol oynar. Tiroid hormonlarındaki herhangi bir değişim hayati organ stabilitesinde derin etkilere neden olabilir. Subklinik Hipotiroidi (SH), T3 ve T4 düzeylerinin normal, TSH düzeyinin yüksek (>4 mIU/L) ve aşikar hipotiroidinin klinik bulgularının olmadığı durumdur. Kohlear dış tüy hücrelerinin motor proteini olan prestin dış tüy hücrelerinin motilitesi, kokleada görülen duyarlılık ve frekans seçiciliğinden sorumludur. Bu çalışma subkilinik hipotoridili hastalarda serum prestin seviyesini ve işitme eşiklerini kontrol grubu ile kıyaslamak amacıyla yapılmıştır

Çalışmamızda Nisan 2016 – Nisan 2017 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Endokrinoloji Anabilim Dalı Polikliniğinde yeni subklinik hipotiroidi tanısı alan 18-50 yaş arasındaki 45 vaka ve 45 sağlık kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Tüm gruplardan EDTA’lı tüp ve biyokimya tüplerine kan örnekleri alındı. EDTA’lı tüplerden hemogram çalışıldı. Biyokimya tüplerindeki kanlar santrifüj edilerek serumları ayrıldı. Bu serumlardan TSH, T3, T4, TPO, Anti-TPO, TG, Anti-Triglobulin, Trigliserid, Total Kolesterol, HDL-Kolesterol, LDL-Kolestrol,  CRP ve Prestin düzeyleri çalışıldı. Vaka ve kontrol grubunda saf ses odyometrisi ve timpanometri testi yapıldı.

Vaka grubu serum prestin seviyesi kontrol grubundan anlamlı olarak düşük bulundu. Vaka ve kontrol grubu arasında lipid profilleri ve hemogram değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Vaka grubu işitme eşikleri orta-yüksek ve extended frekanslarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.

Sonuç olarak, subklinik hipotiroidi vakalarında TRβ üzerinden serum prestin seviyesinin düşmesine neden olabilir ve bu durum işitme frekanslarını etkileyerek işitme eşiklerinin yükselmesine neden olabilir.

 

Anahtar Kelimeler: Subklinik hipotiroidi, Saf ses odyometri, Prestin